X

IS EEN DNA-TEST IETS VOOR MIJ?

5 sterren in Apple en Google store

Het 'duidend dollar genoom': een ethische verkenning

     

Centrum voor Ethiek en Gezondheid

Het ‘duizend dollar genoom’: een ethische verkenning

In dit artikel uit 2010 wordt geconcludeerd dat we staan op de drempel van een ontwikkeling die in meerdere opzichten onzeker is, maar die grote gevolgen kan hebben voor de gezondheidszorg en voor de samenleving als geheel. Voor de overheid zal het er op aan komen een juiste balans te vinden tussen het bieden van bescherming van burgers tegen riskante toepassing van genoombrede tests en het bevorderen van zinvolle nieuwe vormen van diagnostiek en screening. 

Lees het artikel als PDF >>