X

IS EEN DNA-TEST IETS VOOR MIJ?

5 sterren in Apple en Google store

Privacyverklaring ErasmusMC - Farmacogenetica Profiel

Anonieme Buiscode
U kunt inloggen in de app aan de hand van de door het Erasmus MC toegestuurde buiscode in combinatie met uw geboortejaar. Deze informatie is niet te herleiden tot u als identificeerbare natuurlijke persoon.

De informatie in de app is slechts te herleiden tot de buiscode die u heeft ontvangen. Deel uw buiscode dus niet met derden.

App store
De app die de dienst levert, wordt gedownload via een appstore van derden. Erasmus MC en iGene hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacy-verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Heeft u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw privacy? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming (FG) van het Erasmus MC via e-mail functionaris.gegevensbescherming@erasmusmc.nl of telefonisch +31 10 703 49 86.

logo iGene

© Copyright 2022 - iGene | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring
iGene / Oude Haven 102 / 6511 XH Nijmegen / +31 (0)10 310 4200 info@igene.eu