X

IS EEN DNA-TEST IETS VOOR MIJ?

5 sterren in Apple en Google store

Alcohol inname

Het effect van alcohol op gezondheid is afhankelijk van het drinkpatroon en de gemiddelde (dagelijkse) alcoholconsumptie. Bij meer dan 1 glas per dag voor vrouwen of 2 glazen voor mannen neemt het risico op diverse ziekten met 15 tot 20% toe. Een standaardglas alcohol bevat ongeveer 10 gram alcohol, ongeacht het drankje. Geen tot een matige alcoholconsumptie van maximaal een half tot één standaardglas per dag wordt geassocieerd met een algeheel lager sterfterisico. De positieve gezondheidseffecten van alcohol op individuele ziekten zijn uitermate beperkt. Het huidige advies luidt dan ook: drink geen alcohol of in elk geval niet meer dan een half tot één glas per dag.

Alcohol en jouw gezondheid

Er zijn meerdere gezondheidseffecten die samenhangen met het drinken van alcohol.

Alcohol verhoogt het risico op Alzheimer

Er zijn aanwijzingen dat overmatig alcoholgebruik een verhoogde kans op Alzheimer geeft. Er is geen verband gevonden tussen een matige alcoholconsumptie en Alzheimer.

Alcohol verhoogt het risico op een beroerte

Alcoholgebruik is gerelateerd aan het krijgen van een beroerte. Volgens de Gezondheidsraad neemt het risico op een beroerte met 35% toe bij een alcoholgebruik van 3 of meer glazen per dag, ten opzichte van 0 tot 1 glas per dag.

Recent is aangetoond dat ook matig alcoholgebruik leidt tot een hogere kans op het krijgen van een beroerte. Het huidige advies luidt dan ook: drink geen alcohol of in elk geval niet meer dan een half tot één glas per dag.

Alcohol verhoogt het risico op hart- en vaatziekten

Overmatig alcoholgebruik is gerelateerd aan het krijgen van hart- en vaatziekten. Het drinken van meer dan 6 glazen per dag zorgt voor een fors hoger risico van 45% op hart- en vaatziekten. Wees daarom matig met alcohol. Drink niet elke dag en drink niet meer dan een half tot één glas per dag. Bij deze gematigde hoeveelheden alcohol wordt door verschillende onderzoeken zelfs een klein beschermend effect op het krijgen van een hartinfarct aangetoond. Echter, alle andere hart- en vaataandoeningen zijn niet gebaat bij het drinken van alcohol. Het huidige advies luidt dan ook: drink geen alcohol of in elk geval niet meer dan een half tot één glas per dag.

Alcohol verhoogt het risico op diabetes type 2

Matig alcoholgebruik hangt samen met een enigszins lager risico op diabetes type 2. Veelvuldig alcoholgebruik geeft echter een hogere kans op diabetes, omdat een hoge alcoholconsumptie overgewicht kan veroorzaken.

Daarnaast kan het vet- en koolhydraatmetabolisme worden verstoord en kan de leverfunctie achteruit gaan. Drink daarom niet of met mate (maximaal een half tot één glas per dag).

Alcohol verhoogt het risico op botontkalking

Veelvuldig alcoholgebruik (twee of meer glazen per dag) geeft een hogere kans op botontkalking. Drink daarom niet of met mate (maximaal een half tot één glas per dag).

Alcohol verhoogt het risico op borstkanker

Er is een relatie aangetoond tussen alcoholgebruik en het risico op borstkanker. Een matige alcoholconsumptie van een half tot anderhalf glas per dag geeft al een licht verhoogd risico op borstkanker; bij meer dan 1,5 glas per dag gaat het risico met 10% omhoog.

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het drinken van alcohol in de periode voor de eerste zwangerschap ook een groter risico op borstkanker op latere leeftijd met zich meebrengt. Drink daarom niet of met mate (maximaal een half tot één glas per dag).

Alcohol verhoogt het risico op darmkanker

Veelvuldig alcoholgebruik geeft een hogere kans op darmkanker. Een dagelijkse consumptie van 3 glazen of meer geeft een 20% hogere kans op darmkanker. Drink daarom niet of met mate (maximaal een half tot één glas per dag).

Alcohol verhoogt het risico op maagkanker

Alcohol irriteert het slijmvlies van de maag. Overmatig alcoholgebruik (meer dan 2 glazen per dag) vergroot de kans op maagkanker daardoor sterk. Dit effect is niet gevonden bij matig alcoholgebruik (maximaal 1 glas per dag). Drink daarom niet of met mate (maximaal een half tot één glas per dag).

Alcohol verhoogt het risico op slokdarmkanker

Veelvuldig alcoholgebruik geeft een hogere kans op slokdarmkanker. Voor iemand die zowel alcohol drinkt als rookt, is het risico op slokdarmkanker extra hoog. Drink daarom niet of met mate (maximaal een half tot één glas per dag).

Alcohol verhoogt het risico op longkanker

Een matige alcoholconsumptie (een half tot één glas per dag) hangt wellicht samen met een enigszins lager risico op longkanker. De kans op longkanker is echter verhoogd bij een inname van meer dan 2 glazen per dag. Drink daarom niet of met mate (maximaal een half tot één glas per dag).

Alcohol verhoogt het risico op leverkanker

Alcoholgebruik is gerelateerd aan een hoger risico op leverkanker. Dit verband is aangetoond voor het dagelijks nuttigen van meer dan drie glazen alcohol. In eerste instantie leidt langdurig alcoholgebruik tot vervetting van de lever. Op den duur kan hierdoor levercirrose ontstaan, wat het risico op leverkanker vergroot. Drink daarom niet of met mate (maximaal een half tot één glas per dag).

Alcohol verhoogt het risico op macula-degeneratie

Overmatig alcoholgebruik (twee of meer glazen per dag) geeft een hogere kans op het ontstaan van macula-degeneratie. Er is geen verband gevonden tussen een lage alcoholconsumptie (één glas alcohol per dag) en macula-degeneratie.

iGene Paspoort

iGene biedt je inzicht in persoonlijke risico's op aandoeningen en vertelt je of het matigen van je alcoholgebruik voor jou extra belangrijk kan zijn om bepaalde aandoeningen te voorkomen. Daarnaast geeft een iGene Paspoort je informatie over wat je verder kunt doen om risico's te verlagen. Daarbij leggen we de nadruk op gedrag waarmee jíj de meeste gezondheidswinst kunt behalen. In de onderstaande publicatie lees je meer over wat iGene voor jou kan betekenen.

logo iGene

© Copyright 2023 - iGene | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring
iGene / Oude Haven 102 / 6511 XH Nijmegen / +31 (0)10 310 4200 info@igene.eu