X

IS EEN DNA-TEST IETS VOOR MIJ?

5 sterren in Apple en Google store

Blootstelling aan asbest

De inademing van losse asbestvezels vormt een gevaar voor de gezondheid. Sinds 1993 is het gebruik van asbest geheel verboden en daarmee is ook de blootstelling afgenomen. Asbest is een natuurlijke grondstof die in het verleden veel gebruikt werd als bouw- en isolatiemateriaal. In de jaren zestig werd echter duidelijk welke effecten asbest op de gezondheid kan hebben. Zolang asbest gebonden is, is het ongevaarlijk. Maar wanneer de vezels loskomen van het materiaal waarin het is verwerkt, vormt het een gevaar voor de gezondheid. Door inademing kunnen losse asbestvezels zich ongemerkt in het longweefsel hechten.

Asbest en jouw gezondheid

Er zijn meerdere gezondheidseffecten die samenhangen met de blootstelling aan asbest.

Blootstelling aan asbest verhoogt het risico op longkanker

Blootstelling aan asbest verhoogt het risico op longkanker. Losse asbestvezels kunnen zich vastzetten in het longweefsel, daar schade aanrichten en op den duur kanker veroorzaken. Tussen het moment van de blootstelling en het ontstaan van kanker zit vaak een periode van meer dan 20 jaar.

Blootstelling aan asbest verhoogt het risico op slokdarmkanker

Er zijn aanwijzingen voor een relatie tussen asbestblootstelling en slokdarmkanker, maar deze zijn niet eenduidig.

iGene Paspoort

iGene biedt je inzicht in persoonlijke risico's op aandoeningen en vertelt je of het voorkomen van blootstelling aan asbest voor jou extra belangrijk kan zijn om bepaalde aandoeningen te voorkomen. Daarnaast geeft een iGene Paspoort je informatie over wat je verder kunt doen om risico's te verlagen. Daarbij leggen we de nadruk op gedrag waarmee jíj de meeste gezondheidswinst kunt behalen. In de onderstaande publicatie lees je meer over wat iGene voor jou kan betekenen.

logo iGene

© Copyright 2023 - iGene | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring
iGene / Oude Haven 102 / 6511 XH Nijmegen / +31 (0)10 310 4200 info@igene.eu