X

IS EEN DNA-TEST IETS VOOR MIJ?

5 sterren in Apple en Google store

PEG-interferon en ribavirine

Een behandeling met PEG-interferon in combinatie met ribavirine wordt gebruikt voor de behandeling van hepatitis C. Met de komst van een nieuwe groep medicijnen, de zogeheten DAA’s (Direct Acting Antivirals), is het gebruik van interferon overigens afgenomen.

PEG-interferon en ribavirine en het nut van DNA-analyse

De effectiviteit van een combinatiebehandeling met PEG-interferon en ribavirine varieert per individu. Als gevolg hiervan zijn de effectiviteit en bijwerkingen van PEG-interferon en ribavirine deels te voorspellen op basis van je genen. Preventieve DNA-analyse kan daarom een belangrijk hulpmiddel zijn bij het optimaliseren van je medicatie.

PEG-interferon en ribavirine en het IL28B gen

De individuele kans op een succesvolle combinatiebehandeling met PEG-interferon en ribavirine kan deels worden verklaard door genetische verschillen.

Zo is bekend dat mutaties in het IL28B-gen mede verantwoordelijk kunnen zijn. Het IL28B-gen is namelijk betrokken bij de immuunrespons tegen bepaalde virussen waaronder hepatitis C. Bij IL28B positiviteit is de kans op een succesvolle behandeling aanmerkelijk kleiner dan bij IL28B-negativiteit.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een combinatiebehandeling met PEG-interferon en ribavirine.

Meer lezen over IL28B »
logo iGene

© Copyright 2020 - iGene | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring
iGene / Oude Haven 102 / 6511 XH Nijmegen / +31 (0)10 310 4200 info@igene.eu