X

IS EEN DNA-TEST IETS VOOR MIJ?

5 sterren in Apple en Google store

Amitriptyline

Amitriptyline is een antidepressivum dat behoort tot de zogeheten tricyclische antidepressiemiddelen (TCA’s). TCA’s remmen de heropname van de neurotransmitters serotonine en noradrenaline in de hersenen. Het zijn oudere, maar effectieve, middelen die minder selectief zijn dan modernere heropnameremmers zoals SSRI’s. Amitriptyline wordt voorgeschreven bij depressiviteit, angststoornissen, zenuwpijn, bedplassen, spierpijn door fibromyalgie, migraine, voortdurende hik en speekselvloed.

Amitriptyline en het nut van DNA-analyse

De snelheid waarmee amitriptyline in je lichaam wordt verwerkt, varieert per individu. Als gevolg hiervan zijn de effectiviteit en bijwerkingen van amitriptyline deels te voorspellen op basis van je genen. Dit wordt farmacogenetica genoemd.

Een preventieve farmacogenetische DNA-analyse kan daarom een belangrijk hulpmiddel zijn bij het optimaliseren van je medicatie.

Amitriptyline en het enzym CYP2D6

Amitriptyline wordt in belangrijke mate verwerkt door het enzym CYP2D6.

In eerste instantie wordt amitriptyline omgezet (gedemethyleerd) door het enzym CYP2C19 naar een andere actieve stof (nortriptyline). Bij deze stap zijn, in mindere mate, ook de enzymen CYP2C9 en CYP3A4 betrokken. Na de activatie-stap volgt een verdere omzetting (hydroxylering) door het enzym CYP2D6 tot minder actieve componenten.

Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van de betrokken enzymen behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van amitriptyline van persoon tot persoon kan verschillen. Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met amitriptyline.

Meer lezen over CYP2D6-enzym »