X

IS EEN DNA-TEST IETS VOOR MIJ?

5 sterren in Apple en Google store

Fenprocoumon

Fenprocoumon is een coumarine-achtig antistollingsmiddel dat behoort tot de zogeheten vitamine K antagonisten. Deze middelen zorgen ervoor dat bloed minder makkelijk samenklontert, waardoor de kans op trombose afneemt. Fenprocoumon wordt voorgeschreven na een hartinfarct, na een beroerte of TIA, bij trombose en bij hartritmestoornissen.

Fenprocoumon en het nut van DNA-analyse

De snelheid waarmee fenprocoumon in je lichaam wordt verwerkt, varieert per individu. Als gevolg hiervan zijn de effectiviteit en bijwerkingen van fenprocoumon deels te voorspellen op basis van je genen. Dit wordt farmacogenetica genoemd.

Een preventieve farmacogenetische DNA-analyse kan daarom een belangrijk hulpmiddel zijn bij het optimaliseren van je medicatie.

Fenprocoumon en het VKORC1-enzym

Fenprocoumon wordt in het lichaam voornamelijk verwerkt door het enzym VKORC1. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van fenprocoumon van persoon tot persoon kan verschillen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot de effectiviteit van de behandeling, het aanpassen van de dosering of voor een frequentere controle door de trombosedienst.

Meer lezen over VKORC1-enzym »

Ook bekend als

Fenprocumon, Fenprocumone, Phenprocoumarol, Phenprocoumarole, Phenprocoumone, Phenprocoumonum, Phenprocumone, Falithrom, Marcoumar, Marcumar

Mogelijke bijwerkingen

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • U kunt gemakkelijk bloeduitstortingen en blauwe plekken krijgen, ook zonder dat u zich (hard) stoot. Dit komt doordat het bloed langzamer stolt en het dus langer duurt voordat een onderhuidse beschadiging stopt met bloeden.
 • Omdat dit middel uw bloedstolling remt, kan het bij bijvoorbeeld operaties problemen geven, bijvoorbeeld na het trekken van tanden of kiezen; meld daarom bij elk bezoek aan de tandarts dat u dit middel gebruikt.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Ook inwendige bloedingen zijn mogelijk. U merkt dat aan een roze of bruine verkleuring van de urine of een zwarte verkleuring van de ontlasting. Als u dit merkt, moet u direct het gebruik staken en contact opnemen met uw arts.
 • Heeft u een bloedstollingsziekte. U heeft meer kans op bloedingen. Overleg met uw arts of apotheker voor u dit medicijn gaat gebruiken.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan allergische huidreacties. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor fenprocoumon. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
 • Haarverlies (tijdelijk), koorts en maagdarmklachten (misselijkheid, braken, diarree, buikkrampen).
 • Mensen met een maag- of darmzweer, slokdarmontsteking door opkomend maagzuur of maagbloeding mogen dit middel niet gebruiken. De zweer kan gaan bloeden en de bloeding stopt dan slecht. Heeft u een van deze klachten in het verleden gehad? Overleg dan met uw arts. Meestal schrijft de arts een maagbeschermend middel voor, zoals omeprazol.
 • Hersenbloeding. U merkt dit aan uitvalsverschijnselen. Dit zijn verlamming in het gezicht, zoals een scheef hangende mond, warrig spreken, verlamming van het lichaam, verdoofd gevoel in arm of been, tintelingen, ernstige hoofdpijn, dubbel zien, slechter zien en duizeligheid.
  Heeft u al eerder een hersenbloeding gehad? U heeft dan meer kans op een hersenbloeding. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is. Neem bovendien direct contact op met uw arts als u uitvalsverschijnselen heeft. Wanneer u een hoge bloeddruk heeft, is de kans op hersenbloedingen groter. Is uw bloeddruk goed onder controle met medicijnen, dan is er geen probleem. Overleg met uw arts als uw bloeddruk te hoog is.
 • Voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd is een extra waarschuwing op zijn plaats: dit middel kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind, vooral de eerste drie maanden van de zwangerschap. Zorg dus voor goede anticonceptie.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

logo iGene

© Copyright 2023 - iGene | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring
iGene / Oude Haven 102 / 6511 XH Nijmegen / +31 (0)10 310 4200 info@igene.eu