X

IS EEN DNA-TEST IETS VOOR MIJ?

5 sterren in Apple en Google store

VKORC1-enzym

Het VKORC1-enzym (voluit: Vitamine K epoxide reductase complex 1) is betrokken bij de activatie van vitamine K; een vitamine die op zijn beurt betrokken is bij de bloedstolling. Bij een tekort aan vitamine K kunnen sommige stollingsprocessen geen doorgang vinden, waardoor bloedingen kunnen optreden. Dit mechanisme wordt gecontroleerd gebruikt bij het voorkómen van trombose: door remming van het VKORC1-enzym met behulp van bloedverdunners ontstaan er minder snel bloedstolsels in de bloedvaten.
Bekende antistollingsmiddelen (bloedverdunners) die zorgen voor een vermindering van de vitamine K-aanmaak zijn de zogeheten coumarines acenocoumarol, fenprocoumon en warfarine. Bij een verminderde aanwezigheid van het VKORC1-enzym kunnen deze middelen een ander effect hebben dan verwacht, en makkelijk overgedoseerd worden.

Acenocoumarol en het VKORC1-enzym

Acenocoumarol wordt in het lichaam voornamelijk verwerkt door het enzym VKORC1. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van acenocoumarol van persoon tot persoon kan verschillen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot de effectiviteit van de behandeling, het aanpassen van de dosering of voor een frequentere controle door de trombosedienst.

Meer lezen over Acenocoumarol »

Fenprocoumon en het VKORC1-enzym

Fenprocoumon wordt in het lichaam voornamelijk verwerkt door het enzym VKORC1. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van fenprocoumon van persoon tot persoon kan verschillen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot de effectiviteit van de behandeling, het aanpassen van de dosering of voor een frequentere controle door de trombosedienst.

Meer lezen over Fenprocoumon »

Warfarine en het VKORC1-enzym

Warfarine wordt in het lichaam voornamelijk verwerkt door de enzymen VKORC1 en CYP2C9. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van deze enzymen behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van warfarine van persoon tot persoon kan verschillen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot de effectiviteit van de behandeling, het aanpassen van de dosering of voor een frequentere controle door de trombosedienst.

Meer lezen over Warfarine »

Genetische aanleg
De activiteit van het VKORC1-enzym varieert tussen individuen. Deze variatie kan deels worden verklaard door genetische verschillen. Bij mensen met een Europese achtergrond heeft ongeveer 15% een beduidend verminderde activiteit van het VKORC1-enzym en daarmee een verhoogde gevoeligheid voor coumarines. Bij mensen met een Oost-Aziatische achtergrond ligt dit percentage veel hoger. Aangezien de dosering van antistollingsmiddelen nauwkeurig moet gebeuren, kan het belangrijk zijn om te weten welk VKORC1 genotype je hebt.
Bij het vaststellen van een genotype, worden deze verschillen in het VKORC1-gen aangeduid met twee zogeheten allelen. Elk allel heeft een naam die bestaat uit een ster (*) en een nummer. Een voorbeeld van een mogelijk VKORC1-genotype is VKORC1*1/*2.
Bij iGene bepalen we de volgende varianten (allelen) van het VKORC1-gen: VKORC1*2 en overig (wordt geclassificeerd als VKORC1*1).