X

IS EEN DNA-TEST IETS VOOR MIJ?

5 sterren in Apple en Google store

Nortriptyline

Nortriptyline is een antidepressivum dat behoort tot de zogeheten tricyclische antidepressiemiddelen (TCA’s). TCA’s remmen de heropname van de neurotransmitters serotonine en noradrenaline in de hersenen. Het zijn oudere, maar effectieve, middelen die minder selectief zijn dan de modernere heropnameremmers zoals SSRI’s. Nortriptyline wordt voorgeschreven bij depressiviteit, zenuwpijn en als hulpmiddel bij stoppen met roken.

Nortriptyline en het nut van DNA-analyse

De snelheid waarmee nortriptyline in je lichaam wordt verwerkt, varieert per individu. Als gevolg hiervan zijn de effectiviteit en bijwerkingen van nortriptyline deels te voorspellen op basis van je genen. Dit wordt farmacogenetica genoemd.

Een preventieve farmacogenetische DNA-analyse kan daarom een belangrijk hulpmiddel zijn bij het optimaliseren van je medicatie.

Nortriptyline en het enzym CYP2D6

Nortriptyline wordt in belangrijke mate verwerkt door het enzym CYP2D6. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van nortriptyline van persoon tot persoon kan verschillen. Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met nortriptyline.

*Ook het enzym CYP2C19 speelt een (beperkte) rol in de verwerking van nortriptyline. Er zijn echter geen concrete richtlijnen geformuleerd op basis van dit enzym.

Meer lezen over CYP2D6-enzym »