X

IS EEN DNA-TEST IETS VOOR MIJ?

CYP2B6-enzym

Het CYP2B6-enzym (voluit: Cytochroom P450 2B6) is betrokken bij de omzetting van lichaamsvreemde stoffen zoals geneesmiddelen. Ongeveer 5-10% van alle geneesmiddelen wordt mede gemetaboliseerd door CYP2B6.
Medicijnen die door het CYP2B6-enzym gemetaboliseerd kunnen worden, zijn onder meer:

  • Antidepressiva zoals bupropion
  • Antivirale middelen zoals efavirenz en nevirapine
  • Pijnstillers zoals ketamine en methadon
  • Cytostatica zoals cyclofosfamide en ifosfamide

Op dit moment zijn er geen concrete dosis-aanpassingen beschreven op basis van de CYP2B6-genotypering.

Genetische aanleg
De activiteit van het CYP2B6-enzym varieert tussen individuen. Hierdoor kan de effectiviteit van een geneesmiddel van persoon tot persoon verschillen, evenals de kans op eventuele bijwerkingen. Deze variatie kan deels worden verklaard door genetische verschillen in het CYP2B6-gen.

Bij het vaststellen van een genotype, worden deze verschillen in het CYP2B6-gen aangeduid met twee zogeheten allelen. Elk allel heeft een naam die bestaat uit een ster (*) en een nummer. Een voorbeeld van een mogelijk CYP2B6-genotype is CYP2B6*1/*4.

Bij iGene bepalen we de volgende varianten (allelen) van het CYP2B6-gen: CYP2B6*4, CYP2B6*5, CYP2B6*6, CYP2B6*7, CYP2B6*8, CYP2B6*12, CYP2B6*16, CYP2B6*18, CYP2B6*24, CYP2B6*28 en overig (wordt geclassificeerd als CYP2B6*1).

logo iGene

© Copyright 2024 - iGene | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring
iGene / Oude Haven 102 / 6511 XH Nijmegen / +31 (0)10 310 4200 info@igene.eu