X

IS EEN DNA-TEST IETS VOOR MIJ?

Azathioprine

Azathioprine is een immuun-suppressivum; een geneesmiddel dat de werking van het afweersysteem remt. Het behoort tot de geneesmiddelen uit de zogeheten thiopurine-groep. Azathioprine wordt voorgeschreven om afstoting na orgaantransplantatie te voorkomen, bij ontstekingsziekten (zoals bepaalde darmziekten, reumatoïde artritis, ernstige huidontsteking en lupus erythematodes), bij leverontsteking, bij de bloedstollingsziekte ITP en bij ernstige vormen van bloedarmoede.

Azathioprine en het nut van DNA-analyse

De snelheid waarmee azathioprine in je lichaam wordt verwerkt, varieert per individu. Als gevolg hiervan zijn de effectiviteit en bijwerkingen van azathioprine deels te voorspellen op basis van je genen. Preventieve DNA-analyse kan daarom een belangrijk hulpmiddel zijn bij het optimaliseren van je medicatie.

Ook bekend als

Imuran, Azafalk, Imuran, Azamun, Azanin, Imurek, Imurel, Azasan

Mogelijke bijwerkingen

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Minder rode en witte bloedcellen en minder bloedplaatjes. Hierdoor ontstaan bloedarmoede, bloedingen en infecties. Voorbeelden van infecties zijn griep, verkoudheid, keelontsteking, longontsteking, blaasontsteking, schimmelinfecties of huidinfecties, zoals steenpuisten.
  De arts zal regelmatig uw bloed controleren. Soms is het nodig de dosering te verlagen of de behandeling te onderbreken.
  Neem bij de volgende verschijnselen contact op met uw arts: extreme vermoeidheid,bleke huid, bleke slijmvliezen, bloedneuzen en blauwe plekken. Waarschuw uw arts bij keelpijn en blaren in de mond.
  Krijgt u koorts (meer dan 38 graden), koude rillingen of verschijnselen van een infectie? Of wordt u kortademig en hoest u? Waarschuw dan altijd uw arts.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid en braken. Wordt u misselijk van dit medicijn? Neem het dan in met wat voedsel.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Ontsteking van de lever of de alvleesklier. Waarschuw direct een arts bij plotselinge hevige pijn in de buik of gele kleur van de huid of slijmvliezen. Mensen met een getransplanteerde nier of met de ziekte van Crohn hebben hier meer kans op. De arts zal regelmatig de leverwerking controleren. Na verlaging van de dosering of na stoppen verdwijnt deze bijwerking weer.
  Bij mensen met een donornier kan in zeer zeldzame gevallen een ernstige leveraandoening ontstaan, waarbij de doorbloeding van de lever vermindert. U moet dan direct stoppen met dit medicijn.
 • Ernstige ontsteking van de darm. Dit kan vooral ontstaan als u dit medicijn na een transplantatie gebruikt. U merkt deze ontsteking aan ernstige diarree en buikpijn. Waarschuw dan een arts.
  Mensen die azathioprine gebruiken voor de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa hebben hier minder kans op, omdat zij een lage dosering gebruiken. Wel kan ook bij hen de diarree verergeren. Raadpleeg uw arts, als dit het geval is.
 • Haaruitval. Meestal verdwijnt deze bijwerking vanzelf als u dit medicijn langer gebruikt.
 • Bij hoge doseringen meer kans op huidkanker. Huidtumoren ontstaan sneller onder invloed van UV-licht. Ga niet overmatig zonnebaden of onder UV-licht van zonnebank of solarium. Gebruik bij blootstelling aan fel zonlicht altijd een zonnebrandmiddel met hoge beschermingsfactor.
 • Te veel cholesterol en vetten in het bloed. Uw arts zal uw bloed regelmatig hierop controleren.
 • Ernstige aandoening van de hersenen (deze aandoening heet PML). Waarschuw uw arts bij problemen met de coördinatie, spierzwakte, moeite met zien of spreken en veranderingen in uw persoonlijkheid.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk, galbulten, koorts, benauwdheid of flauwvallen. Waarschuw dan een arts.
  In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan vooral op de lippen en op de slijmvliezen van uw mond en geslachtsdelen. Neem dan direct contact op met een arts.
  Als u overgevoelig bent mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor azathioprine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

logo iGene

© Copyright 2024 - iGene | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring
iGene / Oude Haven 102 / 6511 XH Nijmegen / +31 (0)10 310 4200 info@igene.eu