X

IS EEN DNA-TEST IETS VOOR MIJ?

5 sterren in Apple en Google store

IL28B

Het IL28B-gen codeert voor het interferon-lambda eiwit; een cytokine dat een belangrijke rol speelt in de immuunafweer. Uit onderzoek is gebleken dat een mutatie in het IL28B-gen van invloed is op de kans om effectief te reageren op een behandeling met PEG-interferon en ribavirine. Ook de kans om spontaan te genezen van een hepatitis C-infectie wordt beïnvloed door het IL28B-gen.

De combinatie van PEG-interferon en ribavirine wordt veel gebruikt voor de behandeling van hepatitis C, en dan met name acute hepatitis C-infectie. Bij chronische hepatitis worden tegenwoordig vooral nieuwe, direct werkende antivirale middelen gebruikt.

PEG-interferon en ribavirine en het IL28B gen

De individuele kans op een succesvolle combinatiebehandeling met PEG-interferon en ribavirine kan deels worden verklaard door genetische verschillen.

Zo is bekend dat mutaties in het IL28B-gen mede verantwoordelijk kunnen zijn. Het IL28B-gen is namelijk betrokken bij de immuunrespons tegen bepaalde virussen waaronder hepatitis C. Bij IL28B positiviteit is de kans op een succesvolle behandeling aanmerkelijk kleiner dan bij IL28B-negativiteit.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een combinatiebehandeling met PEG-interferon en ribavirine.

Meer lezen over PEG-interferon en ribavirine »

Genetische aanleg
De kans op een succesvolle behandeling van hepatitis C met PEG-interferon en ribavirine kan per persoon variëren. Deze variatie wordt voor een deel verklaard door genetische verschillen. Mutaties in het IL28B-gen zijn hiervoor mede verantwoordelijk.

IL28B-positiviteit in de homozygote vorm (*POS/*POS) komt voor bij ongeveer 10% van de Europeanen. De kans op een succesvolle behandeling van hepatitis C met PEG-interferon en ribavirine is voor deze groep beduidend lager. Ook de heterozygote vorm (*NEG/*POS) van IL28B-positiviteit geeft een enigszins verlaagde kans op een succesvolle behandeling. Deze vorm komt voor bij ongeveer 40% van de Europeanen. Bij Aziaten komt IL28B positiviteit minder voor; de percentages homozygoot en heterozygoot zijn respectievelijk 1-5% en 15-35%.

Bij iGene definiëren we de volgende genotypes:

  • IL28B negatief
  • IL28B positief (heterozygoot)
  • IL28B positief (homozygoot)

Hiervoor gebruiken we de marker rs12979860.

logo iGene

© Copyright 2023 - iGene | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring
iGene / Oude Haven 102 / 6511 XH Nijmegen / +31 (0)10 310 4200 info@igene.eu