X

IS EEN DNA-TEST IETS VOOR MIJ?

5 sterren in Apple en Google store

CYP2C9-enzym

Het CYP2C9-enzym (voluit: Cytochroom P450 2C9) is betrokken bij de omzetting van lichaamsvreemde stoffen zoals geneesmiddelen. Ongeveer 10 tot 20% van alle geneesmiddelen wordt gemetaboliseerd door CYP2C9.
Medicijnen die door het CYP2C9-enzym gemetaboliseerd kunnen worden, zijn onder meer:

  • NSAID’s zoals naproxen, diclofenac en ibuprofen
  • Bloedsuikerverlagers zoals tolbutamide, glipizide, glimepiride en nateglinide
  • Bloeddrukverlagers zoals losartan en irbesartan
  • Antistollingsmiddelen zoals S-warfarine, acenocoumarol en fenprocoumon
  • Andere middelen zoals fenytoïne (anti-epilepticum), fluvastine (cholesterolverlager) en tamoxifen (anti-oestrogeen)

Celecoxib en het enzym CYP2C9

Celecoxib wordt in belangrijke mate verwerkt door het enzym CYP2C9. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de effectiviteit van celecoxib van persoon tot persoon kan verschillen, evenals de kans op bijwerkingen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met celecoxib.

Aanbevelingen voor celecoxib in relatie tot CYP2C9 zijn op dit moment nog niet geïmplementeerd door de KNMP, maar een update wordt spoedig verwacht.

Meer lezen over Celecoxib »

Celecoxib en het enzym CYP2C9

Celecoxib wordt in belangrijke mate verwerkt door het enzym CYP2C9. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de effectiviteit van celecoxib van persoon tot persoon kan verschillen, evenals de kans op bijwerkingen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met celecoxib.

Aanbevelingen voor celecoxib in relatie tot CYP2C9 zijn op dit moment nog niet geïmplementeerd door de KNMP, maar een update wordt spoedig verwacht.

Meer lezen over Celecoxib »

Fenytoïne en het enzym CYP2C9

Fenytoïne wordt in belangrijke mate verwerkt door het enzym CYP2C9. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van fenytoïne van persoon tot persoon kan verschillen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met fenytoïne.

Meer lezen over Fenytoïne »

Flurbiprofen en het enzym CYP2C9

Flurbiprofen wordt in belangrijke mate verwerkt door het enzym CYP2C9. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van flurbiprofen van persoon tot persoon kan verschillen, evenals de kans op bijwerkingen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot het gebruik van flurbiprofen.

Aanbevelingen voor flurbiprofen in relatie tot CYP2C9 zijn op dit moment nog niet geïmplementeerd door de KNMP, maar een update wordt spoedig verwacht.

Meer lezen over Flurbiprofen »

Flurbiprofen en het enzym CYP2C9

Flurbiprofen wordt in belangrijke mate verwerkt door het enzym CYP2C9. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van flurbiprofen van persoon tot persoon kan verschillen, evenals de kans op bijwerkingen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot het gebruik van flurbiprofen.

Aanbevelingen voor flurbiprofen in relatie tot CYP2C9 zijn op dit moment nog niet geïmplementeerd door de KNMP, maar een update wordt spoedig verwacht.

Meer lezen over Flurbiprofen »

Ibuprofen en het enzym CYP2C9

Ibuprofen wordt in belangrijke mate verwerkt door het enzym CYP2C9. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de effectiviteit van ibuprofen van persoon tot persoon kan verschillen, evenals de kans op bijwerkingen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot het gebruik van ibuprofen.

Aanbevelingen voor ibuprofen in relatie tot CYP2C9 zijn op dit moment nog niet geïmplementeerd door de KNMP, maar een update wordt spoedig verwacht.

Meer lezen over Ibuprofen »

Ibuprofen en het enzym CYP2C9

Ibuprofen wordt in belangrijke mate verwerkt door het enzym CYP2C9. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de effectiviteit van ibuprofen van persoon tot persoon kan verschillen, evenals de kans op bijwerkingen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot het gebruik van ibuprofen.

Aanbevelingen voor ibuprofen in relatie tot CYP2C9 zijn op dit moment nog niet geïmplementeerd door de KNMP, maar een update wordt spoedig verwacht.

Meer lezen over Ibuprofen »

Lornoxicam en het enzym CYP2C9

Lornoxicam wordt in belangrijke mate verwerkt door het enzym CYP2C9. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de effectiviteit van lornoxicam van persoon tot persoon kan verschillen, evenals de kans op bijwerkingen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met lornoxicam.

Aanbevelingen voor lornoxicam in relatie tot CYP2C9 zijn op dit moment nog niet geïmplementeerd door de KNMP, maar een update wordt spoedig verwacht.

Meer lezen over Lornoxicam »

Lornoxicam en het enzym CYP2C9

Lornoxicam wordt in belangrijke mate verwerkt door het enzym CYP2C9. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de effectiviteit van lornoxicam van persoon tot persoon kan verschillen, evenals de kans op bijwerkingen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met lornoxicam.

Aanbevelingen voor lornoxicam in relatie tot CYP2C9 zijn op dit moment nog niet geïmplementeerd door de KNMP, maar een update wordt spoedig verwacht.

Meer lezen over Lornoxicam »

Meloxicam en het enzym CYP2C9

Meloxicam wordt in belangrijke mate verwerkt door het enzym CYP2C9. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de effectiviteit van meloxicam van persoon tot persoon kan verschillen, evenals de kans op bijwerkingen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met meloxicam.

Aanbevelingen voor meloxicam in relatie tot CYP2C9 zijn op dit moment nog niet geïmplementeerd door de KNMP, maar een update wordt spoedig verwacht.

Meer lezen over Meloxicam »

Meloxicam en het enzym CYP2C9

Meloxicam wordt in belangrijke mate verwerkt door het enzym CYP2C9. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de effectiviteit van meloxicam van persoon tot persoon kan verschillen, evenals de kans op bijwerkingen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met meloxicam.

Aanbevelingen voor meloxicam in relatie tot CYP2C9 zijn op dit moment nog niet geïmplementeerd door de KNMP, maar een update wordt spoedig verwacht.

Meer lezen over Meloxicam »

Piroxicam en het enzym CYP2C9

Piroxicam wordt in belangrijke mate verwerkt door het enzym CYP2C9. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de effectiviteit van piroxicam van persoon tot persoon kan verschillen, evenals de kans op bijwerkingen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met piroxicam.

Aanbevelingen voor piroxicam in relatie tot CYP2C9 zijn op dit moment nog niet geïmplementeerd door de KNMP, maar een update wordt spoedig verwacht.

Meer lezen over Piroxicam »

Piroxicam en het enzym CYP2C9

Piroxicam wordt in belangrijke mate verwerkt door het enzym CYP2C9. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de effectiviteit van piroxicam van persoon tot persoon kan verschillen, evenals de kans op bijwerkingen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met piroxicam.

Aanbevelingen voor piroxicam in relatie tot CYP2C9 zijn op dit moment nog niet geïmplementeerd door de KNMP, maar een update wordt spoedig verwacht.

Meer lezen over Piroxicam »

Tenoxicam en het enzym CYP2C9

Tenoxicam wordt in belangrijke mate verwerkt door het enzym CYP2C9. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de effectiviteit van tenoxicam van persoon tot persoon kan verschillen, evenals de kans op bijwerkingen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met tenoxicam.

Aanbevelingen voor tenoxicam in relatie tot CYP2C9 zijn op dit moment nog niet geïmplementeerd door de KNMP, maar een update wordt spoedig verwacht.

Meer lezen over Tenoxicam »

Tenoxicam en het enzym CYP2C9

Tenoxicam wordt in belangrijke mate verwerkt door het enzym CYP2C9. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de effectiviteit van tenoxicam van persoon tot persoon kan verschillen, evenals de kans op bijwerkingen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met tenoxicam.

Aanbevelingen voor tenoxicam in relatie tot CYP2C9 zijn op dit moment nog niet geïmplementeerd door de KNMP, maar een update wordt spoedig verwacht.

Meer lezen over Tenoxicam »

Warfarine en het CYP2C9-enzym

Warfarine wordt in het lichaam voornamelijk verwerkt door de enzymen CYP2C9 en VKORC1. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van deze enzymen behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van warfarine van persoon tot persoon kan verschillen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot de effectiviteit van de behandeling, het aanpassen van de dosering of voor een frequentere controle door de trombosedienst.

Meer lezen over Warfarine »

Genetische aanleg
De activiteit van het CYP2C9-enzym varieert tussen individuen. Hierdoor kan de effectiviteit van een geneesmiddel van persoon tot persoon verschillen, evenals eventuele bijwerkingen. Deze variatie kan deels worden verklaard door genetische verschillen in het CYP2C9 gen.
Bij het vaststellen van een genotype, worden deze verschillen in het CYP2C9-gen aangeduid met twee zogeheten allelen. Elk allel heeft een naam die bestaat uit een ster (*) en een nummer. Een voorbeeld van een mogelijk CYP2C9-genotype is CYP2C9*2/*3.
Bij iGene bepalen we de volgende varianten (allelen) van het CYP2C9-gen: CYP2C9*2, CYP2C9*3, CYP2C9*4, CYP2C9*5, CYP2C9*6, CYP2C9*8, CYP2C9*9, CYP2C9*11, CYP2C9*13, CYP2C9*15, CYP2C9*25 en overig (wordt geclassificeerd als CYP2C9*1).