X

IS EEN DNA-TEST IETS VOOR MIJ?

CYP2C19-enzym

Het CYP2C19-enzym (voluit: Cytochroom P450 2C19) is betrokken bij de omzetting van lichaamsvreemde stoffen zoals geneesmiddelen. Ongeveer 6 tot 10% van alle geneesmiddelen wordt gemetaboliseerd door CYP2C19.
Medicijnen die door het CYP2C19-enzym gemetaboliseerd kunnen worden, zijn onder meer:

  • Maagzuurremmers zoals lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol en rabeprazol
  • Anti-epileptica zoals diazepam, fenytoïne, fenobarbital, hexobarbital en pirimidon
  • Antidepressiva zoals sertraline, amitriptyline, imipramine, citalopram, clomipiramine, escitalopram en moclobemide
  • Andere middelen zoals voriconazol (anti schimmels en gisten), chlooramfenicol (antibioticum), cyclofosfamide (cytostaticum), indomethacine (pijnstillend, ontstekingsremmend, koortswerend), propanolol (betablokker), R-warfarine (antistollingsmiddel), clopidogrel (antistollingsmiddel), progesteron (hormoon), nilutamide (anti-androgeen) en proguanil (antimalariamiddel)

Genetische aanleg
De activiteit van het CYP2C19-enzym varieert tussen individuen. Hierdoor kan de effectiviteit van een geneesmiddel van persoon tot persoon kan verschillen, evenals de kans op eventuele bijwerkingen. Deze variatie kan deels worden verklaard door genetische verschillen in het CYP2C19-gen.
Bij het vaststellen van een genotype, worden deze verschillen in het CYP2C19-gen aangeduid met twee zogeheten allelen. Elk allel heeft een naam die bestaat uit een ster (*) en een nummer. Een voorbeeld van een mogelijk CYP2C19-genotype is CYP2C19*1/*2.
Bij iGene bepalen we de volgende varianten (allelen) van het CYP2C19-gen: CYP2C19*2, CYP2C19*3, CYP2C19*4, CYP2C19*5, CYP2C19*6, CYP2C19*7, CYP2C19*8, CYP2C19*9, CYP2C19*10, CYP2C19*17, CYP2C19*22, CYP2C19*24, CYP2C19*35 en overig (CYP2C19*1 heeft normale activiteit).

logo iGene

© Copyright 2024 - iGene | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring
iGene / Oude Haven 102 / 6511 XH Nijmegen / +31 (0)10 310 4200 info@igene.eu