X

IS EEN DNA-TEST IETS VOOR MIJ?

5 sterren in Apple en Google store

CYP2C19-enzym

Het CYP2C19-enzym (voluit: Cytochroom P450 2C19) is betrokken bij de omzetting van lichaamsvreemde stoffen zoals geneesmiddelen. Ongeveer 6 tot 10% van alle geneesmiddelen wordt gemetaboliseerd door CYP2C19.
Medicijnen die door het CYP2C19-enzym gemetaboliseerd kunnen worden, zijn onder meer:

  • Maagzuurremmers zoals lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol en rabeprazol
  • Anti-epileptica zoals diazepam, fenytoïne, fenobarbital, hexobarbital en pirimidon
  • Antidepressiva zoals sertraline, amitriptyline, imipramine, citalopram, clomipiramine, escitalopram en moclobemide
  • Andere middelen zoals voriconazol (anti schimmels en gisten), chlooramfenicol (antibioticum), cyclofosfamide (cytostaticum), indomethacine (pijnstillend, ontstekingsremmend, koortswerend), propanolol (betablokker), R-warfarine (antistollingsmiddel), clopidogrel (antistollingsmiddel), progesteron (hormoon), nilutamide (anti-androgeen) en proguanil (antimalariamiddel)

Citalopram en het enzym CYP2C19

Citalopram wordt in het lichaam voornamelijk verwerkt door het enzym CYP2C19. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van citalopram en de kans op bijwerkingen van persoon tot persoon kunnen verschillen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met citalopram.

Meer lezen over Citalopram »

Clomipramine en het enzym CYP2C19

Clomipramine wordt in belangrijke mate verwerkt door de enzymen CYP2C19 en CYP2D6.

In eerste instantie wordt clomipramine omgezet (gedemethyleerd) door het enzym CYP2C19 naar een andere actieve stof. Bij deze stap zijn, in mindere mate, ook de enzymen CYP1A2 en CYP3A4 betrokken. Na deze activatie-stap volgt een verdere omzetting (hydroxylering) door het enzym CYP2D6 tot minder actieve componenten.

Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van de betrokken enzymen behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van clomipramine van persoon tot persoon kan verschillen. Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met clomipramine.

Meer lezen over Clomipramine »

Clopidogrel en het enzym CYP2C19

Clopidogrel is een middel dat in het lichaam eerst omgezet moet worden in een werkzaam bestanddeel. Het enzym CYP2C19 speelt hierin een belangrijke rol.

Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym echter behoorlijk variëren, waardoor ook de beschikbaarheid van het werkzame bestanddeel van clopidogrel van persoon tot persoon kan verschillen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn om te kiezen voor een ander antistollingsmiddel.

Meer lezen over Clopidogrel »

Escitalopram en het enzym CYP2C19

Escitalopram wordt in het lichaam voornamelijk verwerkt door het enzym CYP2C19. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van escitalopram en de kans op bijwerkingen van persoon tot persoon kunnen verschillen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met escitalopram.

Meer lezen over Escitalopram »

Imipramine en het enzym CYP2C19

Imipramine wordt in belangrijke mate verwerkt door de enzymen CYP2C19 en CYP2D6.

In eerste instantie wordt imipramine omgezet (gedemethyleerd) door het enzym CYP2C19 tot een andere actieve stof. Bij deze stap zijn, in mindere mate, ook de enzymen CYP1A2 en CYP3A4 betrokken. Na deze activatie-stap volgt een verdere omzetting (hydroxylering) door het enzym CYP2D6 tot minder actieve componenten.

Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van de betrokken enzymen behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van imipramine van persoon tot persoon kan verschillen. Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met imipramine.

Meer lezen over Imipramine »

Lansoprazol en het enzym CYP2C19

Lansoprazol wordt in het lichaam voornamelijk verwerkt door het enzym CYP2C19. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van lansoprazol van persoon tot persoon kan verschillen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met lansoprazol.

Meer lezen over Lansoprazol »

Omeprazol en het enzym CYP2C19

Omeprazol wordt in het lichaam voornamelijk verwerkt door het enzym CYP2C19. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van omeprazol van persoon tot persoon kan verschillen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met omeprazol.

Meer lezen over Omeprazol »

Pantoprazol en het enzym CYP2C19

Pantoprazol wordt in het lichaam voornamelijk verwerkt door het enzym CYP2C19. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van pantoprazol van persoon tot persoon kan verschillen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met pantoprazol.

Meer lezen over Pantoprazol »

Sertraline en het enzym CYP2C19

Sertraline wordt in het lichaam voornamelijk verwerkt door het enzym CYP2C19. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van sertraline en de kans op bijwerkingen van persoon tot persoon kunnen verschillen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met sertraline.

Meer lezen over Sertraline »

Voriconazol en het enzym CYP2C19

Voriconazol wordt in het lichaam voornamelijk verwerkt door het enzym CYP2C19. Afhankelijk van je genetische aanleg kan de activiteit van dit enzym behoorlijk variëren, waardoor ook de werkzaamheid van voriconazol van persoon tot persoon kan verschillen.

Informatie over jouw genetische aanleg kan daarom reden zijn voor extra waakzaamheid met betrekking tot een behandeling met voriconazol.

Meer lezen over Voriconazol »

Genetische aanleg
De activiteit van het CYP2C19-enzym varieert tussen individuen. Hierdoor kan de effectiviteit van een geneesmiddel van persoon tot persoon kan verschillen, evenals de kans op eventuele bijwerkingen. Deze variatie kan deels worden verklaard door genetische verschillen in het CYP2C19-gen.
Bij het vaststellen van een genotype, worden deze verschillen in het CYP2C19-gen aangeduid met twee zogeheten allelen. Elk allel heeft een naam die bestaat uit een ster (*) en een nummer. Een voorbeeld van een mogelijk CYP2C19-genotype is CYP2C19*1/*2.
Bij iGene bepalen we de volgende varianten (allelen) van het CYP2C19-gen: CYP2C19*2, CYP2C19*3, CYP2C19*4, CYP2C19*5, CYP2C19*6, CYP2C19*7, CYP2C19*8, CYP2C19*9, CYP2C19*10, CYP2C19*17, CYP2C19*22, CYP2C19*24, CYP2C19*35 en overig (CYP2C19*1 heeft normale activiteit).